Abdon 11/2020

11 / 2020 šírenie online / zdarma téma mesiaca : Čo ťa nezabije , to ťa posilní .
ABDON 1 amatérsky online mesačník

11 / 2020 šírenie online / zdarma téma mesiaca : Čo ťa nezabije , to ťa posilní .

ABDON 1 amatérsky online mesačník