Abdon 11/2019 Abdon 11_2019 | Page 8

Současně za svými zády ucítil mrazivé doteky chapadel svého temného pronásledovatele. Snažil se ho zadržet a znemožnit mu další pohyb. Avaq se rozkřičel a roztřesený obraz před jeho očima se začínal spojovat s vizí jeho nitra. Kruh ohraničený devíti obrovskými, mocnými, do nebe čnícími menhiry, z kterých jak se zdálo, vycházela vnitřní záře, viděná opět jen koutkem oka, přesto cítěná každou buňkou jeho těla a tato záře se s každým Avaqovým krokem, kterým se k nim blížil, zesilovala a zpomalovala temného pronásledovatele. Tu najednou nohy Avaqa na chvíli neposlechly, zakoply a jeho tělo se zřítilo k zemi a několikrát se překulilo. „Vstááááávej!!!“ zakřičel hlas tak mocně, až z okolních stromů vzlétla hejna ptáků a začala kroužit kolem mýtiny. „Seber v sobě poslední síly chlapče, už ti chybí jen malý kousek!“ A opravdu. Když zvedl hlavu z trávy, zahlédl kruh s kameny, jen natáhnout ruku. Našel v sobě poslední zbytky sil, vymrštil se na nohy a doklopýtal posledních několik kroků k nejbližšímu kameni, o který se opřel hrudí, aby znovu neupadl. „Neeee!!!“ rozezvučel se zlověstný hlas Smrti. Promluvila poprvé, snad úplně poprvé a zmizela. Tento zvuk Avaqa přimáčkl ještě pevněji ke kameni a kroužící hejno ptáků se vyděšeně rozlétlo na všechny strany. „Dokázal jsi to můj chlapče, jsi konečně doma. Jsem na tebe pyšný!“ spokojeně zaševelilo místo a Avaq pochopil, že to byl hlas tohoto místa, jenž ho provázel. „Pojď, ulehni v mém středu,“ bylo poslední, co mu sám kruh řekl. Uposlechl. Unaveně došel do jeho středu, ulehl tváří k nebi a menhiry, jako by se rozezvučily povědomě známou nádhernou melodií, jíž už celé věky neslyšel. Současně ho zalilo konejšivě hřejivé světlo, které vysušilo všechny Avaqovy slzy radosti i bolesti, a očistilo jeho srdce. Naposledy zamrkal, nadechl se a s výdechem, který sebou vzal i jeho duši, vytryskly z vrcholků kamenů zlatavé paprsky světla, spojily se nad Avaqovým tělem a vzali jeho duši domů. 6