Abdon 11/2019 Abdon 11_2019 | Page 6

T ÉMA MESIACA Autor: Pavel Skořepa Cesta domů Nad krajinou se vznášela mlha smíšená s mastným kouřem spálených těl. Smrt se procházela po nedávném bojišti posetém mořem posekaných a ohořelých lidských těl a mnula si ruce nad tučnou kořistí z nesmyslného konfliktu dvou znepřátelených stran, jejichž nenávist je skoro všechny beze zbytku zahubila. Nasávala pro ni příjemný pach krve, moči, výkalů a spáleniny, prožívajíc až extatický zážitek blaženosti. Pouze jedna jediná duše jí unikla ze spárů a Smrt hodlala toto své pochybení, co nejdříve napravit. Stůj, co stůj! Avaq se probral z bezesných mdlob temnoty a jeho snaha se hluboce nadechnout, byla znemožněna nadměrným tlakem a bolestí v oblasti hrudníku. Když začal po chvilce vnímat své okolí, uvědomil si, že mu v nádechu brání tělo, které je přes něj napříč převaleno. S vypětím posledních sil se mu ho napodruhé podařilo ze sebe sesunout, hluboce se nadechnout a opět omdlít. Zpět k vědomí ho přivedl, o mnoho hodin později, až ranní chlad, jenž jeho zjizvené a čerstvými ranami poseté tělo prostoupil až do nejhlubšího nitra. Každá z ran, jakákoliv z jizev, by mohla vyprávět svůj osobní příběh z boje, v němž byla utržena. O tom však samotný Avaq neměl ponětí, neboť si po ošklivé ráně do hlavy, uštědřené v nejintenzivnějších chvílích bitvy, vůbec na nic nevzpomínal. Jen neodbytný pocit něčeho nepojmenovatelného, co ho současně děsilo i mu dodávalo sílu, ho nutilo vstát. Nahmatal zlomené kopí ležící vedle něj, zarazil ho do země a s pomocí jeho opory se pomalu postavil na vysílením vratké nohy. Rozhlédl se kolem do svítáním odhaleného hrůzného výjevu a znovu se otřásl, nyní víc odporem než zimou. Udělal několik opatrných kroků, stále se opíraje o kopí jako o poutnickou hůl. Naštěstí se největší zápach už rozptýlil a tolik ho při nadechování nedráždil. Hlavu měl úplně prázdnou, alespoň do chvíle, než se mu v ní jako by odnikud zformulovala slova: „Ty víš, co máš udělat!“ Rozhlédl se kolem, jestli k němu náhodou někdo nepromluvil. Ne, byl zde sám, jako memento nesmyslného umírání. „Ty už konečně víš, co máš udělat!“ ozval se opět hlas v jeho hlavě, nyní již silněji, jako by mu rezonovala spodina lebeční, až mu obličej zkřivila prudká bolest z mokvající rány na zátylku. Instinktivně si ji chtěl přikrýt dlaní, což ve svém důsledku bylo ještě horší. 4