Abdon 11/2019 Abdon 11_2019 | Page 3

E DITORIÁL Tentokrát začnem vysvetlením témy mesiaca. Možno sa vám bude zdať, že som ju zvolila na zlý mesiac, pre každého je deviatka spojená so septembrom - deviatym mesiacom v roku. Ale pozor! Nie vždy to tak bolo. Hoci je november jedenástym mesiacom v gregoriánskom kalendári, v pôvodnom rímskom bol deviaty. Ten mal totiž iba desať mesiacov a mesiace v druhej polovici boli pomenované zväčša podľa číslovky. Až neskôr boli pridelené prvé dva mesiace, ktoré boli zaradené na začiatok kalendára, čím posunuli poradie pôvodných mesiacov (september - septem - 7). Zrazu niektoré pomenovania dávajú iný význam, že? Od obálky a tohto editoriálu sa môžete plynule presunúť k tvorbe autorov. Taktiež sa nezabudnite zastaviť na festivaloch Hangukon a Nipponfest, ktoré sa križujú s Bibliotékou, ale ak si to správne naplánujete, všetko postíhate. Niečo málo o sebe prezradili aj výherkyne zo súťaže Cvak a bláblá. OKrem výherných fotografií vám spríjemní vnútro aj zaujímavá ilustrácia. -DNA- R EDAKCIA Denisa Kancírová Faliane Simen Denisa Kancírová Denisa Kancírová Anton Antarondol Lenčéš pixabay.com Š ÉFREDAKTOR : Z ÁSTUPCA ŠÉFREDAKTORA : K OREKCIA : G RAFIK : O BÁLKA : K ONTAKT : [email protected] www.casopisabdon.sk A KÉKOĽVEK ŠÍRENIE TEXTOV A OBRAZOVÝCH MATERIÁLOV LEN S POVOLENÍM ICH AUTOROV . V YCHÁDZA 1.11.2019 1