Abdon 10/2020 - Page 9

7
Oddechl si a vyrazil otevřít . Ucítil prudkou bolest v břiše . Trčel mu z něj nůž . Podlomily se mu nohy . „ Na bolest působí jen ještě větší bolest ! To víš , nemáš se kámošit s feťákem !“
Protéza
Z nové zubní náhrady měl upřímnou radost . Konečně se zase může bezstarostně usmívat . Opustil ordinaci , usmál se na všechny smutné nebo vystrašené čekající pacienty . Každého pozdravil . Vyšel na ulici . Potkal dámu s psíkem . Usmál se na ni , pozdravil , pohladil psíka . Pokračoval dál . S úsměvem pokýval na několik dalších lidí , které míjel na ulici .
Věnoval úsměv i podsaditému plešatému pánovi , držícímu se za břicho a smutně hledícímu před sebe .
„ Tak ty se budeš smát cizímu neštěstí , ty hovado jedno ?!“ křikl . Uštědřil smíškovi razantní zvedák na bradu . Ozvalo se zakřupání . Rozlámaná protéza vypadla do hnědé kašovité hmoty vytékající pánovi z nohavic .

7