Abdon 10/2020 - Page 4

2

OBSAH

Úvod .................................................................................................................... 1
Téma mesiaca : „ zub “ ........................................................................................... 3 Maá zubná príhoda – Tomáš Beník ............................................................................... 3 5 x drabble – Pavel Skořepa ........................................................................................... 5 Časom všetko prebolí – Patrícia Brestovanská ............................................................. 8
Seriál .................................................................................................................. 15 Inferis : Neprebudená – Raven J . Clark ......................................................................... 15
Vlastná tvorba .................................................................................................... 17 Pracovná návšteva po druhé – Denisa Kancírová ......................................................... 17

2