Abdon 10/2020 - Page 20

18
Nasledujúcich pár pozemských mesiacov strávili na Plute na rokovaniach ohľadom nového medzidimenzionálneho projektu UND – Udržateľnosť naprieč dimenziami . Vzhľadom na to , že najvyšší elainský generál sa tejto akcie nemohol zúčastniť , spomedzi kapitánov elainských staníc bola vybratá práve kapitánka Pevi . Bežné elainské obyvateľstvo sa nezapodievalo politikou . Tá patrila výhradne do vojenského a vedeckého prostredia .
Mesiace na Plute sa , aj napriek veľkosti planéty , merali v pozemských jednotkách . Bolo to hlavne kvôli ľuďom , ktorí , na počudovanie všetkých prítomných dimenzií , dokázali hostiť summit týchto rozmerov a dokonca na inej planéte akou bola Zem . Za posledné storočie prešlo ľudstvo veľkou osvetou a zmenou technológie . Z Pluta si spravili vysunuté pracovisko a summit bol ich veľkou skúškou .
Tri mesiace riešili úvodné opatrenia , ďalšie tri prebiehali úvodné diskusie k tematike a ďalšie tri sa pripravovali prezentácie k hlavnej časti summitu . Po ďalšom pol roku sa dospelo k záverom , ktoré sa mali spísať dokopy v priebehu dvoch mesiacov , počas ktorých mohli účastníci summitu ešte pobudnúť na Plute a užiť si miestnu atmosféru .
Výhodou návštevníkov z iných dimenzií bola prispôsobivosť inej skladbe atmosféry . Ľudia boli jediní , ktorí nevedeli svoje telá automaticky prepínať na dané zloženie . Preto museli mimo budov chodiť v oblekoch na to určených . Preto sa vo veľa veciach ponúkali iní , aby aspoň sčasti splatili ľudskú pohostinnosť .
Bzin si s Pevi posledné dva mesiace pracovného výletu užíval . Každodenne si dopriali niekoľkonásobné šúchanie a odraté boky boli u Bzina samozrejmosťou . Počas summitu bola frekvencia skoro rovnaká , ale po opadnutí stresu a zodpovednosti bola Pevi náruživejšia . Bzin sa nesťažoval , ale častokrát mu na myseľ vzišla predstava ľudského párenia . Bolo mu z toho vždy nevoľno .
Keď prvýkrát videl , ako do seba zapadajú ako skladačka , skoro vyvrátil raňajky . A nebol jediný . Preto sa na stanici Mokraď muselo uskutočniť psychologické školenie ohľadom tohto aktu .
Každý rozumný žijúci tvor vo všetkých dimenziách sa pri párení zdržiaval istých rituálov . Hynovia sa zásadne párili mimo tiel , výmenou pohlavných buniek . A keď už chceli trochu zábavy , tak sa vrhli na končatinový tanec . Jargovia zas využívali prenos pohlavných buniek z chrbtových otvorov na plutvách . Mandoliani boli extrémisti . Stačilo , keď zastali oproti sebe vo vzdialenosti pár centimetrov a potomstvo začali prenášať prachovými časticami . Preto sa nebolo dobré stavať medzi dvoch strnulých Mandolianov . Byť súčasťou ich sexuálneho aktu nikomu neublížilo , ale nebolo to príjemné .
Ale Bzinovi sa aj tak najviac páčilo elainské množenie . Malé otvory na rukách , ktoré sa otvorili po úvodnej slovnej predohre , sa ošuchovali o tie druhé . Pri tretej fáze sa pridali k aktu otvory na boku , z ktorých sa riasovitý epitel zachytil o partnerov a vytvoril pevné puto . Bolo to decentné a efektívne .
Nie ako tie ľudské holengačky .
Každopádne si s Pevi užili krásny čas , až mu bolo ľúto , že sa musia vrátiť do víru pracovných povinností . Ale tešil sa na Jednotku a Dvojku , i keď už mali svoj vek a Bzin cítil , že sa s nimi bude musieť čoskoro rozlúčiť .

18