Abdon 10/2019 Abdon 10_2019 | Page 18

V LASTNÁ TVORBA Autor: Filip Pančík Slanina Srdce ešte trochu bolí, keď slanina sa zasolí. Ľahšie za ošípanou sa smúti, Prišla ti na myseľ pochutina, kým lahôdka sa pomaly údi. myšlienku zaženie len slanina. Najlepšie zasýti zaúdená a nie v plaste zaobalená. Nevieš sa dočkať toho šmaku, keď dávaš ho dole z háku. Utečú ti iste slinky, Najprv prasa vychovať sa musí, keď myslíš na chuť slaninky. nech nadarmo nôž sa nebrúsi. Prasa dobre si požije, keď mu dáš zrno a či pomyje. Výčitka vôbec neťaží, slanina sa zatiaľ smaží. Do halušiek, či len s chlebom, Je to súčasť krutého sveta, odmeníš sa v ústach nebom. svinka je za slaninu obeta. Keď nálada pri smrti klesá, pomysli na kopu mäsa. Pre tú chuť umrelo prasa, no žiť s tým citom predsa dá sa. Vie to už úplne každý, že pre slaninu sa vraždí. 16