Abdon 10/2019 Abdon 10_2019 | Page 12

budovy a prerobil tak, že raz za hodinu rozosielala všetkým v dosahu siedmich miestností reklamu na čas. Každú hodinu hudba utíchala, a všetci si so záujmom prezerali reklamu na čas. Ale nenechajte sa mýliť. Brali ju skôr ako ďalší, hrôzostrašným spôsobom krásny, jav v záplave luxusu, ktorým boli obklopení. Hneď ako reklama zmizla, vrátili sa hodujúci do víru zábavy a potešení. A veru, bolo z čoho vyberať. Mali tu všetky diela romantikov: Daliho, Pollocka, E. A. Poea, Bukovského, Psy, Eminema, Dobšinského, Evitovky, Stephene Mayerovú, Stokera, Rowlingovú a mnohých, mnohých ďalších. Premiér Predajo mal výstredný, ale svojský vkus na informácie. Nepáčil sa mu súčasný svet chaosu. Preto vymyslel najdôkladnejší a užívateľsky najpríjemnejší kategorizačný systém od čias Windowsu. Dokázal s perfektnou presnosťou kategorizovať všetko, -od veľkých dát cez kompletného Shakespeara až po špecifickú sekundu v Beethovenovej Mesačnej sonáte. Niektorí si myslia, že bol posadnutý poriadkom, organizovaním a ovládaním. Museli by ste sa s ním rozprávať, pozorovať ho a dotýkať sa ho, aby ste si to nemysleli. Hostia sa prechádzali pomedzi celé databázy kultúrneho bohatstva, otvárali ich a nasávali ich duchov, aby sami ostali aspoň tieňmi svojich masiek. Samozrejme, nie že by chápali, čo vlastne čítajú, alebo že by sa niekto staral o to, že kategorizácia nekorešpondovala s hlbším obsahom mnohých kníh. Takto sa vedeli predať, takto to platilo. A predať sa chcela aj reklama na čas, ale už bola otrepaná, a tak si čoraz viac masiek sťahovalo addblock. Do jedenástej už reklamu na čas nedostal nikto. Avšak o polnoci sa generátor nejakým kybervedcom, doteraz neznámym spôsobom, dostal cez addbloky, a na hrôzu všetkých vylepil svoju reklamu do stredu ich zorného poľa. Hostia spanikárili. Premiérovi Predajovi a jeho najbližším trvalo hodnú chvíľu, než sa im podarilo ukľudniť dav. Prisľúbili, že pri najbližšom zjavení reklamy sa karneval skončí, a celé krídlo sa zavrie a zamuruje. Ticho, ktoré premiér vytvoril, umožnilo vyniknúť druhému hlasu. Hlasu nového hosťa, ktorý sa hlasno sťažoval na nepochopiteľnosť a umelosť Shakespearových sonetov, a prskal na vyššiu spoločnosť, ktorá v rukavičkách prechádzala stránkami Bukowského hnisu. Naviac sekal, takže medzi prítomnými sa rýchlo rozšíril šum a zhnusenie. Celé to pôsobilo ako celoavatarový skin... ale grafika a animácie boli tak dokonalé, že ani ten najpozornejší pohľad by neodhalil klam. Bola to vskutku dokonalá maska Markovej smrti. Prvý sa zo zdesenia prebral premiér. Čakali by ste, že tak kultúrne rozhľadeného a sčítaného hocičo nevydesí, ale verte mi - aj ten, komu je život a smrť len na smiech, prestáva s určitými vecami žartovať. ,,Kto sa opovažuje?!“ penil na svojich priateľov. ,,Kto sa opovažuje nás takto urážať?! Chopte sa ho! A strhnite mu skin, nech poznáme, koho zajtra uškvaríme v elektrickom kresle!“ Avšak nikto sa neznámeho ani nechytil. Všetkých totiž zachvátila akási posvätne hrôzostrašná bázeň. Nový hosť sa medzitým dotackal až k premiérovi, napľul mu do tváre a následne sa so smiechom pobral do ďalších miestností. Premiér tam hodnú chvíľu stál akoby ho celá tá zmes zhnusenia, zdesenia a smrteľnej bázne prikovala k podlahe. Následne sa však spamätal, a pološialený hnevom sa pustil za výtržníkom s vreckovou pištoľou v ruke. 10