Abdon 10/2018 Abdon 10_2018 | Page 31

nutné minimum. Učíte sa používať najmenšie fungujúce násilie za tým účelom, aby ste sa mentálne nezasekli v jednej akcii, a mohli sa ihneď preladiť na „spracovávanie“ iného nepriateľa. Skracujete jednotlivé časti cyklu: vnímanie – rozhodovanie – reakcia, čím skracujete aj celý cyklus. A pokiaľ uspejete, môžete sa právom potešiť zo svojej mentálnej aj fyzickej šikovnosti. Komu to nestačí, môže sa pokúšať popri týchto akciách ešte počítať svoje náboje v poloautomatických zbraniach, keďže pri automatických by to zvládal len Chuck Norris (ktorý zbrane nepotrebuje). Uvoľnite sa – chcú vás len zabiť. (Killing Floor) Práve na podobných herných príkladoch som si uvedomil rozdiel medzi mojím súčasným a minulým ja. V detstve, keď som sa všetko snažil riešiť hrubou silou alebo šikovnosťou, by som nedokázal zvládnuť mnohé problémy, ktoré dnes zvládam aj pohodlne, pomocou rozumu. Akoby môj mozog začal lepšie rozumieť štruktúram a pravidlám hier, vďaka čomu sa mi lepšie darí zoradiť priority a nájsť riešenia. Killing Floor, o ktorom tu píšem, zároveň úžasne vystihuje sny, v ktorých vás prenasleduje horda nepriateľov. Práve takéto sny som občas mal aj ja, nepriatelia v nich ma mohli ohroziť len zblízka, hoci málokedy som disponoval strelnými zbraňami. Môžem sa však chváliť tým, že v týchto snoch vždy oproti nepriateľom bojujem a po jednom ich likvidujem, hoci ústupovou taktikou, aby ma neobkľúčili. To sa plne zhoduje s taktikou v zmieňovanej hre. Zdroj fotografií: archív autora 29