Abdon 10/2018 Abdon 10_2018 | Page 12

T ÉMA MESIACA Autor: Tu_Hana_papieri Pri otvorenej fľaši Zašušťalo lístie pod topánkami jesene, premočenými do poslednej nitky. Zrazu si viac uvedomujem svoje bytie. Odkiaľ pochádzajú moje korene, nedostatky či prebytky? Pod váhami osudu, snažím sa pochopiť seba. Akcie , reakcie, túžby, priania. Tú neskrývanú cynickú obludu, ktorá ťa pošle kam je treba, okamžite, bez váhania. Človek je odrazom spomienok. Dobrých, čo srdce mu rozbúšili, a tých zlých, čo mu ho začiernili. Premiešava ich akýsi vánok. Priatelia, čo lásky bôľ zašili, kvôli tým zlým, čo ho zavinili. A ja, ako zatvorená kniha, tvárim sa, že sa ma nič z toho netýka. Že tu ani nie som, že som mimo. No pred očami sa mi všetko mihá. Zväčšuje sa mimika, zmenšuje proxemika... Už si asi nedám ďalšie víno... 10