Abdon 1/2020 Abdon 1_2020 - Page 5

T ÉMA MESIACA Autor: Raven J. Clark Zodiac Dvanásť zverov božských, čo vládnu po mesiacoch. Na oblohe vlastnia hviezdy, a pod ňou zas život miestnych. Každý z nás má značku ich, Zodiacov vládnucich. Prvý z nich je Capricorn, užíva si denný zhon. Využíva iných smelo, je mu z toho dosť veselo. Moc je jeho zákonom, ostatnému dá zbohom. V neďalekom jazere, Aquarius kraľuje. V hlave toho veľa má, vedome sa s ľuďmi hrá. No pre lásku by sa bil, nikdy by ju nehanil. Pisces plával kolom neho, veril, trpel by za iného, s účasťou a vierou, majstrovskou manierou. 3