Abdon 1/2020 Abdon 1_2020 | Page 3

E DITORIÁL Nenápadne sme vstúpili do scifi roka 2020, ktorý na nás určite nachystal kopec nového. Uvidíme, čo prinesie Abdonu. Ja som si dala pár cieľov, ktoré by som chcela splniť. Sú to skôr veci, ktoré sú na dlhé lakte a bolo by ich dobré už konečne vyriešiť. A čo plánujete v tomto roku vy? Čakajú vás veľké zmeny? Alebo idete do toho s tým, čo život prinesie? V novoročnom čísle máme opäť bohatú tému mesiaca, pokračovanie Záchodovej romance, ktorá sa rozrástla viac, ako autor pôvodne plánoval (môžete sa tešiť aj na ďalšiu časť). Ako každý rok, aj teraz nám môžete zanechať do konca mesiaca váš názor v rámci našej ankety. Upozorňujeme, že je potrebné si pozorne prečítať zadanie otázok, pretože zjavne pri označení dvoch autorov sú niektorí schopní označiť aj štyroch. A žiaľ, takéto vyplnené dotazníky musíme vylúčiť. Už sa teším na výsledky, i keď to vyhodnocovanie ma vždy trochu desí. Ale ja to zvládnem, robím to predsa každý rok a myslím, že každým rokom mi to trvá menej a menej (verím, že to je mojou šikovnosťou, nie počtom odpovedí :D). -DNA- R EDAKCIA Denisa Kancírová Faliane Simen Denisa Kancírová Jama Denisa Kancírová Anton Antarondol Lenčéš pixabay.com Š ÉFREDAKTOR : Z ÁSTUPCA ŠÉFREDAKTORA : K OREKCIA : G RAFIK : O BÁLKA : K ONTAKT : [email protected] www.casopisabdon.sk A KÉKOĽVEK ŠÍRENIE TEXTOV A OBRAZOVÝCH MATERIÁLOV LEN S POVOLENÍM ICH AUTOROV . V YCHÁDZA 1.1.2020 1