Abdon 1/2019 Abdon 1_2019 | Page 3

E DITORIÁL V roku 2019 vám všetkým prajem veľa zdravia, zdravého rozumu a empatie. Lebo tieto veci sa akosi zo života vytrácajú. A ešte vám prajem, aby ste nás zažili aj na nejakej akcii a zistili, že žijeme a sme celkom zábavný tím. ;) Čas pred sviatkami je vždy hektický a príprava na januárové číslo je o to ťažšia. Ale zvládli sme to. Prihovorí sa vám teda Tomáš Beník so svojou vlastnou tvorbou, ukončíme slovenský cestopis, Návnadu nám hodí MetaLenka a poskytneme ďalšiu ukážku z projektu Amatérske príbehy. Novinkou je recenzia knihy z projektu Podporujme slovenských autorov, ktorý má pod palcom naša Elizabeth. Január je časom plánov a predsavzatí. Dám vám zákernú otázku. Budú nejaké plány či predsavzatia súvisieť aj s naším Abdonom? Lebo medzi tohtoročné novinky sa bude rátať aj nová typ súťaže JOJO - jednoduchá otázka, jednoduchá odpoveď. Takže zahrnúť Abdon do vášho života sa tento rok určite oplatí. Do konca januára máme opäť vyhodenú anketu za rok 2018, takže neváhajte klikať a hodnotiť. -DNA- R EDAKCIA Š ÉFREDAKTOR : Z ÁSTUPCA ŠÉFREDAKTORA : Denisa Kancírová Faliane Simen K OREKCIA : Denisa Kancírová Lucia Obstová Denisa Kancírová pixabay.com G RAFIK : O BÁLKA : [email protected] www.casopisabdon.sk K ONTAKT : A KÉKOĽVEK ŠÍRENIE TEXTOV A OBRAZOVÝCH MATERIÁLOV LEN S POVOLENÍM ICH AUTOROV . V YCHÁDZA 1.1.2019 1