Aan de slag! - werknemers Banenrijklimburg nummer 2 - Page 18

18

In de spotlight

24.000 mensen extra nodig!

Om de vraag op de technische arbeidsmarkt in Limburg te kunnen invullen, zijn er maar liefst 24.000 extra technici in Zuid-Limburg nodig. Daarom richt het project EPIC zich op de wereldwijde werving van talenten voor specialistische science & technology functies. Want de invulling van deze vacatures is hard nodig om de doelstelling van Brainport2020 te kunnen halen. Lees hier meer over de doelstelling.

Het gaat om ruim 19.000 mbo- en vmbo’ers, ruim 1.600 hbo- en wo’ers en bijna 3.000 kenniswerkers. Deze werkers zullen niet binnen de landsgerenzen gevonden worden en daarom doet project EPIC zijn best om ook buitenlandse kennis naar Limburg te lokken.

Femke Daemen, projectleider bij EPIC legt de strategie van EPIC als volgt uit: “EPIC bestaat uit drie stappen. De eerste bestaat uit het in kaart brengen van bedrijven en universiteiten. Daarbij gaat het om universiteiten in de regio Eindhoven-Leuven-Aachen, alle universiteiten in Vlaanderen, Nordrhein-Westfalen en Nederland, en natuurlijk topuniversiteiten elders in Europa, de Verenigde Staten en Azië.

Inmiddels is EPIC in fase twee van het project belandt: het in kaart brengen van wervingsbehoeften van het regionale bedrijfsleven. Het gaat daarbij om vacatures op HBO-, WO en PhD-niveau. Tevens onderzoeken we welke wervingsstrategieën bedrijven gebruiken en hoe effectief deze zijn. Hiervoor zijn meer dan 950 bedrijven benaderd via een enquête. Gesprekken met bedrijven die willen aanhaken bij EPIC zijn inmiddels gaande.”

Leer meer over project EPIC middels de onderstaande video.