AŠ KITOKS - Page 7

AŠKITOKS

Beto , svarbunepamiršti , kad ugdymasLietuvojeiki16metų yraprivalomas – tiektėvai , tiekvalstybėsinstitucijosturi užtikrinti , kadšioreikalavimo būtųlaikomasi .

5