AŠ KITOKS - Page 6

AŠKITOKS

ROMŲTAUTYBĖS VAIKAI IRŠVIETIMAS ?

„ Draudžiamabetkokiadiskriminacija , ypačdėlasmenslyties , rasės , odosspalvos , tautinėsarsocialinėskilmės , genetiniųbruožų , kalbos , religijosartikėjimo , politiniųarkitokiųpažiūrų , priklausymotautineimažumai , turtinėspadėties , gimimo , negalios , amžiaus , seksualinėsorientacijos .“ ( EuroposSąjungospagrindiniųteisiųchartija , 21straipsnis , 1dalis7 ) „ Visižmonėssavoorumoirteisiųpožiūriugimstalaisviirlygūs . Jiemssuteiktasprotasirsąžinėirjieturielgtis vienassukitukaipbroliai ”. ( Visuotinėžmogausteisiųdeklaracija , 1straipsnis , 1dalis .)

4