AŠ KITOKS - Page 3

„ Visižmonėssavoorumoirteisiųpožiūriu gimstalaisviirlygūs . Jiemssuteiktasprotasirsąžinėirjie turielgtisvienassukitukaipbroliai ”. ( Visuotinėžmogausteisiųdeklaracija , 1straipsnis , 1dalis ).

AŠKITOKS

„ Visižmonėssavoorumoirteisiųpožiūriu gimstalaisviirlygūs . Jiemssuteiktasprotasirsąžinėirjie turielgtisvienassukitukaipbroliai ”. ( Visuotinėžmogausteisiųdeklaracija , 1straipsnis , 1dalis ).

1