AŠ KITOKS - Page 26

AŠKITOKS

Stereotipasdalijapasaulįįdvi dalis –„ žinomą “ ir „ ne-žinomą “. Tai , kasžinoma , tampa sinonimu „ gerai “, otai , kasnežinoma ,–„ blogai ”.

24