AŠ KITOKS - Page 17

AŠKITOKS

Galimaklausti :„ Arugdytispec . poreikiųvaikusbendrojemokykloje yrageraidėja ?“ Šisklausimasskambėtųpanašiaikaip : „ Arantradienisyrageradiena ?“
Irvisųvaikųmokymasisbendrojo lavinimomokykloje , irantradienis galibūtiirgeras , irblogas . Taipriklausonuodaugelioveiksnių .
Kiekmesbekalbėtumeapie inkliuziniougdymosvarbą , jokia mokyklanegalėsperimtibeiįgyvendinti „ mokyklos , kuriojegeravisiems “ vizijos , jeigumūsųvisuomenėspožiūris į „ kitokius “ vaikusnesikeis įgerąjąpusę .

13