AŠ KITOKS - Page 15

AŠKITOKS

Specialiųjųugdymosi poreikiųvaikaisvadinami vaikai , kuriepatiria įvairiausiųmokymosi sunkumųdėlpsichinės arfizinėsraidossutrikimų .

13