AŠ KITOKS - Page 12

AŠKITOKS

Vaikaiišžemesnės socialinėsklasės yraankstiįgiję ankstyvąneigiamą psichologinępatirtį , adekvataustėvų elgesiopavyzdžio trūkumas , emocinių sąntykiųstoka .

10