Zielen i Forma Jan. 2012 - Page 14

Ziele ˝ & Forma 02/2010 12 _projekty i realizacje__ m a rzenia s ╚ po to by je spe ´ nia ╩ . Trzymaj ╚ c si ┌ tej maksymy wakacje 2009 sp ┌ dzi ´ am w Nepalu. W ci ╚ gu trzech miesi ┌ cy odby ´ am praktyki zawodowe z urz ╚ dzania i piel ┌ gna- cji oraz projektowania terenˇw zie- leni, obowi ╚ zkowe na kierunku ar- chitektury krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Paw ´ a II. Pracowa ´ am dla I-ngo Stichting Veldwer The Netherlands ľ holenderskiej, mi ┌ dzynarodowej organizacji pozarz ╚ dowej, przy Hamro Gaun Project w Sankhu, miejscowo  ci po ´ o  onej 20 km od Katmandu, stolicy Nepalu. Informacj ┌ o poszukiwaniu architekta krajobrazu na okres 3 miesi ┌ cy czerwiec - sierpie ˝ znalaz ´ am na forum ELASA (Eu- ropean Landscape Architecture Student Association). Z ´ o  y ´ am podanie, CV i uda ´ o si ┌ ! Czerwiec_ Lec ┌ do Nepalu! Kraju wszech- obecnego Namaste , mlecznej, s ´ odkiej herbaty, Mt. Everestu, buddyjskich mnichˇw, ry  u, kˇz, rododendronˇw, yeti, biednych, a jednak szcz ┌ liwych ludzi no i oczywi  cie przecudownych kra- jobrazˇw. Pocz ╚ wszy od terrain ľ p ´ askich pˇl ry  owych, przez dolin ┌ Katmandu po Himalaje. Kraj moich marze ˝ ľ i to tu mam po raz pierwszy pracowa ╩ jako architekt krajobrazu. Katmandu. Ci ┌ ko przestawi ╩ si ┌ z wyobra  e ˝ o wiecznie po- krytych  niegiem gˇrach na wi- dok zakorkowanych ulic, rozpa- daj ╚ cych si ┌ budynkˇw i ha ´ asu. _Okres wakacyjnych praktyk zawodowych to czas na przygotowanie si studenta do pracy zawodowej, praktyczne sprawdzenie umiej tno ci zdobytych podczas studiˇw. Sezon lata to czas na podrˇ e i poznawanie pi kna nowych krajobrazˇw. A gdyby tak udaŤo si poŤczy te dwa cele w jeden? Odby praktyki zawodowe w jakim egzotycznym kraju?_ Dziennik praktyk Zapiski z Nepalu