MaxMinus broj 20 MaxMinus21 - Page 16

Besplatan primjerak, ako se druga ţ ije ne naredi (free copy, if the order is not given differently) MaxMinus, second of the first electronic weekly journal for political satire, humor, cartoons and comics! 16 (Zagreb, 4. 8. 1953 – Austrija 31. 1. 1999) Nakon Fakulteta brodogradnje i strojarstva u Zagrebu posvetio se marketingu i dizajnu. Radio je najprije u INI a zatim do smrti u tvrtki Art Forma u Zagrebu. ý lan je PD INA OKI od 1978. i u tom društvu potpredsjednik (1984-5) i predsjednik (1988-9), pro ţ elnik komisije za propagandu i organizator izleta najprije u svom društvu (Olimp 1987, Tatre 1988) a zatim u HPS-u. U kulturnoj javnosti se istaknuo kao vrstan karikaturist. Izlagao je na pet samostalnih i velikom broju zajedni ţ kih izložbi u zemlji i svijetu. Dobio je velik broj priznanja i nagrada, od kojih dvadesetak na inozemnim festivalima. Suosniva ţ je Hrvatskog društva karikaturista u kojem je bio tajnik i predsjednik, a bio je i predsjednik Foto-kluba INA OKI te organizirao plan. foto-izložbe. Velik dio karikatura posvetio je planinarstvu (plan. po ţ etnica u HP 1988). Svojim je dizajnom i karikaturama (planinar Gojzek) obilježio niz godišta HP, a 1984. organizirao izložbu Planinarstvo u karikaturi. Poginuo je u prometnoj nesre ü i u Austriji. Plaketa HPS (postumno). (HP 1995, 87; 1999, 55. Petar Pismestrovi ü