Информатор на општина Новаци 45

 Работилница: „Нови маркетинг технологии за промоција на туристичките патеки на територијата на општина Новаци“- стр.3  Општина Новаци во 2015 година доделила 165 000 денари парична помош за 33 новородени деца—стр.5  Доделени сертификати за учество во преоктот ОКР „Растеме и учиме заедно 2“- стр.7  Јован Боглев од Битола го фати светиот крст во црквата Св.Атанасиј за Водици- стр.10 1