Информатор на општина Новаци 43

    Почна реконструкцијата на патниот правец Новаци – Клепач - стр.3 Започна проектот за префрлање на цевководот на ХЗ Стрежево преку р. Црна во општина Новаци—стр.4 Советот на општина Новаци го донесе предлог буџетот за 2016 година - стр.7 Општина Новаци успешно реализираше проект од програмата Еразмус плус за мобилност на младите - стр.12 1