Информатор на општина Новаци 41

    Пуштена во употреба новата спортска сала во Новаци- стр.3 Активно се санираат заштитните насипи на река Црнастр.4 Заврши меѓународниот фудбалски турнир „Новаци ЛГ Куп 2015“- стр.5 Општина Новаци со два настани во месецот на авантурата “Откриј ја Пелагонија”- стр.9 1