406 406_30.06_06.07_2019 - Page 4

30 iunie 2019 ora 14:00 De pe 1 IULIE F lorin M ilici și D avid R eguș la MATINALUL RVE Suceava 4 D uminică 09:00 - Î ntâlnirea B isericii 14:00 - C ăsătorie M iercuri 19:00 - S eară de R ugăciune Biserica Penticostală Filadelfia Suceava Str. Narciselor, nr. 5E, 720207 - Suceava e-mail: infofilasv@gmail.com www.filadelfiasv.ro