405 405_23_29_iunie_2019

Info Săptămânal Suceava Filadelfia iubește-ți aproapele NR. 405 23 - 29 iunie 2019 Filipeni: Bucurie în voia Domnului De luni vom începe lectura cărții biblice: FILIPENI. Înainte de a citi această epistolă recomandăm să aveți în vedere următoarele: SCOPUL CĂRŢII Pavel le mulţumeşte filipenilor pentru darul trimis şi îi întăreşte pe aceşti credincioşi arătându-le că adevărata bucurie vine numai şi numai prin Isus Hristos. TEMA CĂRŢII Scrisoare de pietenie între Pavel şi biserica iubită. LOCALIZAREA EVENIMENTELOR Pavel şi însoţitorii săi întemeiaseră biserica din Filipi în a doua sa călătorie misionară (Fapte 16:11-40). Aceasta a fost prima biserică întemeiată pe continentul european. Biserica din Filipi trimisese un dar cu Epafrodit (unul dintre membrii ei), dar ce urma să-i fie încredinţat lui Pavel (Fil 4:18). Pavel se afla în închisoare în Roma la acel moment. El a scris această epistolă pentru a le mulţumi pentru dar şi pentru a-i încuraja în credinţă. VERSETUL CHEIE Filipeni 4:4 – „Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul! Iarăşi zic: Bucuraţi-vă!” CARACTERISTICI SPECIALE Deşi unitatea este tema principalală a epistolei Pavel îndeamnă pe Evodia şi Sintihia să aibe acelaşi gând în Domnul. UN GÂND Pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere să păzească gândurile în Hristos Isus. Bucuria este foarte deosebită de fericire. Fiind mai profundă şi mai puternică, bucuria este siguranţa liniştită, încrezătoare, a prezenţei dragostei şi lucrării lui Dumnezeu în viaţa noastră – că El va fi prezent, orice s-ar întâmpla! Fericirea depinde de întâmplări fericite, dar bucuria depinde de Hristos. Epistola către Filipeni este scrisoarea plină de bucurie a lui Pavel. Biserica din oraşul acela din Macedonia fusese o mare încurajare pentru Pavel. Credincioşii filipeni se bucurau de o relaţie specială cu Pavel, astfel că el le-a scris ceea ce reprezintă o expresie personală a dragostei şi afecţiunii sale. Ei îi aduseseră multă bucurie (Fil 4:1). Epistola aceasta este o scriere plină de bucurie şi pentru că subliniază bucuria reală a vieţii creştine. Ideea bucuriei este prezentă de şaisprezece ori în cele patru capitole. Paginile acestea transmit acest mesaj pozitiv culminând cu îndemnul: „Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul! Iarăşi zic: Bucuraţi-vă!” (Fil 4:4). Bucuraţi-vă cu Pavel în Epistola către Filipeni şi rededicaţi-vă găsirii bucuriei în Hristos. sursa: ebiblia.ro 1