Информатор на општина Новаци 40

    Ќе се чисти река Црна во должина од 30 км- стр.3 Постојаниот претставник од УНДП, Лујза Винтон во посета на Општина Новаци-стр.4 Втор пат Македонска етно свадба во Новаци- стр.5 Со концерт на македонската група „Фонтана“ , Ефто Пупиновски и Анастасија Петреска заврши Културно лето Новаци 2015- стр.6 1