Информатор на општина Новаци 39

 Продолжува успешната соработка помеѓу општина Новаци и амбасадата на Унгарија- стр.3  Заменик министер за земјоделие Ванчо Костадиновски беше во посета на Пелагонија-стр.4  Општина Новаци ќе гради фекални канализации во Гермијан , Добромири Бач и Рибарци- стр.9  Започнува Културно лето „Новаци 2015“– стр.11 1