Информатор на општина Новаци 38

    Градоначалникот Котевски член на ИК на ВМРО-ДПМНЕстр.3 Градоначалникот Котевски им посака успешна работа на петте центри за ран детски развој-стр.4 Санација, реконструкција и асфалтирање согласно Програмата за патишта и улици за 2015 година во Општина Новаци- стр.6 Ќе се гради ракометно игралиште во Долно Агларци– стр.7 1