Информатор на општина Новаци 36

    Топ седум капитални проекти на општина Новаци- стр.3 Започнаа активностите за проширување на хидросистемот за наводнување—стр.7 Поставен камен темелник за капела во црквата Св.Атанасиј во Новаци- стр.9 Фестивал на книгата во Новаци– стр.15 1