Информатор на општина Новаци 35

 Општина Новаци прослави 19 години постоење- стр.3  Отворена канцеларија на локалната акциона група Пелагонија со седиште во Новаци—стр.4  Новачани доставија барање за помош од поплавите до Светска банка-стр.6  Прво место во мал фудбал за учениците од „Славко Лумбарковски“ од Новаци– стр.14 1