Информатор на општина Новаци 32

    Отчет за сработеното во 2014 на градоначалникот на Општина Новаци- стр.3 Градоначалникот на Новаци- нов претседател на Комисијата за рурален развој, при ЗЕЛС—стр.4 Заврши заедничкиот европски проект на Новаци и грчката Алмопиа „Жива историја,жива природа“-стр.5 Со финансиска стимулација за свадба и новородено се зголемува наталитетот во Новаци – стр.7 1