Информатор на општина Новаци 30

 Sham Company од Сирија ќе инвестира во општина Новаци-стр.3  Општина Новаци преку буџетски форуми за граѓаните ќе го планира Буџетот за 2015 година —стр.4  Општина Новаци со регионот Долна Нормандија ќе го развиваат меморијалниот туризам-стр.5  Трет координативен македонско-грчки сопственик во Новаци-стр.7 1