Информатор на општина Новаци 28

 Француска делегација во општина Новаци—стр.3  Почесниот конзул на Австрија во Новаци—стр.4  Министерот за странски инвестиции Бил Павлески во посета на општина Новаци-стр.5  Изложени делата од македонско-грчката колонија-стр.7 1