Информатор на општина Новаци 26

    Се одржа петтата по ред „Џип Турнеја Мариово 2014“—стр.3 13 години од загинувањето на бранителите Пеце,Влатко и Благојче кај Шипковица—стр.4 Градоначалникот Котевски на Заедничкиот консултативен комитет (ЗКК) меѓу Република Македонија и Комитетот на региони на Европската унија-стр.5 Започнаа со работа игротеките во Живојно,Горно Агларци и Добромири -стр.6 1