Информатор на општина Новаци 25

     ЕУ автобусот во Новаци —стр.3 Доделени дипломи на учесниците во проектот Општинско корисна работа „Неформално образование на жените албанки во општина Новаци“—стр.45 Општина Новаци отвора три игротеки во Добромири,Горно Агларци и Живојно-стр.5 Нема опасност од поплави и прелевање на река Црна-стр.6 Заврши турнирот во мал фудбал „Пеце Матичевски“ во Новаци— стр.9 1