Информатор на општина Новаци 24

     Започна реконструкцијата на регионалниот патен правец НовациДобромири МЕПСО ќе гради 400kV далекувод —стр.3 МЕПСО ќе гради 400kV далекувод —стр.5 Свечено отворен Младинскиот работен центар во општина Новаци-стр.6 Во тек е акција за чистење на коритото на река Црна-стр.7 Традиционална трпеза на УЖ на Новаци и Могила за децата од Центарот за оштетен слух,говор и глас „Кочо Рацин “ од Битола— стр.11 1