Информатор на општина Новаци 22

 Започна да се асфалтира патниот правец од с.Живојно до манастирот Св.Илија—стр.3  Општина Новаци доби награда за најголема искористеност на европските фондови во Пелагонија—стр.4  Новаци ќе добие модерно повеќенаменско игралиште–стр.8  Се евалуираше работата на центарот за ран детски развој „Бамби“ во Новаци- стр.15 1