2022 PROJOB FI | Page 9

LUOKITTELUOPAS EN ISO 20471
Heijastavat vaatteet ovat henkilökohtaisia suojavarusteita . Henkilökohtaiset suojavarusteet on suunniteltu ehkäisemään yksilöön kohdistuvia terveys- ja turvallisuusriskejä .
Henkilökohtaisille suojavarusteille Euroopassa asetetut erityisvaatimukset on määritelty EN-normeissa . Tuotteet , jotka läpäisevät perusturvavaatimukset , voidaan merkitä CE-merkillä . Jotta tuote voidaan hyväksyä ja sille myöntää CE-merkintä , asianmukaisesti valtuutetun tahon on täytynyt testata ja sertifioida se .
HEIJASTAVAT VAATTEET AMMATTIKÄYTTÄJÄLLE
Nämä vaatteet on CE-merkittävä ja hyväksyttävä normin EN ISO 20471 mukaisesti . Normissa määritellään mm . mitkä värit ovat sallittuja , mihin kohtaan heijastava materiaali tulee sijoittaa ja mitä tietoja vaatteiden mukana on toimitettava . Vaatteiden suunnittelun on myös seurattava tiettyjä ohjenuoria , jotta näkyvyydestä saadaan mahdollisimman hyvä . Normiin kuuluu kolme luokkaa . Normissa todetaan , miten paljon fluoresoivaa angasta kunkin luokan vaatteessa on oltava ja miten suuri heijastavan alueen tulee olla .
EN ISO 20471 , LUOKKA 1
Nämä vaatteet tarjoavat vähäisimmän suojaustason . Fluoresoivan pinnan kokonaisalan on oltava vähintään 0,14 m 2 ja heijastavan alueen 0,10 m 2 . Voidaan käyttää ainoastaan , jos ajoneuvoja kohdataan työssä vain vähän ja / tai liikenne on hidasnopeuksista .
EN ISO 20471 , LUOKKA 2
Tarjoaa selvästi paremman suojaustason kuin luokka 1 erityisesti päivällä , hämärässä tai sumuisella säällä . Fluoresoivan pinnan kokonaisalan on oltava vähintään 0,50 m 2 ja heijastavan alueen 0,13 m 2 . Luokan 2 vaatteita käytetään satamissa , rautateillä , rakennustyömailla , parkkialueilla , maastoetsinnöissä , kuorma-ajoneuvoissasekä muissa paikoissa , joissa luokkaa 3 ei tarvita .
EN ISO 20471 , LUOKKA 3
Nämä vaatteet tarjoavat korkeimman suojaustason . Fluoresoivan pinnan kokonaisalan on oltava vähintään 0,80 m 2 ja heijastavan alueen 0,20 m 2 . Tulee käyttää nopeasti liikkuvan liikenteen läheisyydessä .

VAROITUS- VAATTEET

HIGH VISIBILITY EN ISO 20471

9