2022-APRIL-RUBEN SAFRASTYAN-CV-PL-AD - Page 7

MEMBER OF ELECTION OBSERVATION MISSIONS OF OSCE / ODIHR : 2016 - Russian Federation , Parliamentary Election ( Samara ) 2012 – Kazakhstan , Presidential Election ( Alma-Ata ) 2012 - Russian Federation , Presidential Election ( Irkutsk ) 2011 – Kazakhstan , Parliamentary Election ( Inder )
PERSONAL INFORMATION :
Marital status :
Married
Date of Birth :
5 October 1955
Place of Birth :
Yerevan , Armenia
Postal Address : Institute of Oriental Studies , National Academy of Sciences of Republic of Armenia ,
24 / 4 Marshal Baghramyan Ave ., 0019 , Yerevan , Armenia ( office )
E-mail Addresses :
ruben-safrastyan @ yandex . com
Academia . edu :
ResearchGate :
Google Scholar :
https :// scholar . google . com / citations ? user = 6RZ1C74AAAAJ
Twitter :
Linkedin :
Facebook :
https :// www . facebook . com / ruben . safrastyan /? view _ public _ for = 8408629460
27940
Telegram-Channel :
Prof . Ruben Safrastyan : Standpoint : https :// t . me / hayetsaket
LIST OF PUBLICATIONS ( RUBEN SAFRASTYAN , RUBEN A . SAFRASTYAN , RUBEN SAFRASTIAN , RUBÉN SAFRASTIÁN , RUBEN SAFRASTJAN , RUBEN SAFRASTIJAN , ՌՈՒԲԵՆ ՍԱՖՐԱՍՏՅԱՆ , РУБЕН САФРАСТЯН )
BOOKS IN ARMENIAN
1 . “ Հնարավոր չէ 21-րդ դարում պատնեշներ ստեղծել հարևանների միջև …”. Հայաստանը և Թուրքիան տարածաշրջանային հոլովույթներում ( 2001-2003 թվականների հոդվածներ ու հարցազրույցներ ), Երևան , Զանգակ-97 , 2003 , 96 էջ :
2 . Օսմանյան կայսրություն . ցեղասպանության ծրագրի ծագումնաբանությունը ( 1876-1920 թթ .), Երևան , Լուսակն , 2009 , 248 էջ :
3 . Մուսթաֆա Քեմալ . պայքար Հայաստանի Հանրապետության դեմ ( 1919-1921 թթ .), ՀՀ Սփյուռքի նախարարություն - ՀՀ ԳԱԱ Արեվելագիտության ինստիտուտ , Երևան , « ՏԻՐ » հրատարակչությոն , 2019 , 140 Էջ :
7