15 let Svetovalnega središča Gorenjska - Page 9

Prispevek Svetovalnega središča Gorenjska k razvoju dejavnosti in vključitvi ranljivih ciljnih skupin v vseživljenjsko učenje 2003 2005 – 2006 Strokovno srečanje: »Povezana in učeča se lokalna skupnost«. Vzpostavitev dislokacij v: Akcija: »Svetovanje za ljudi s posebnimi potrebami«. - - - - - - Radovljici, Kranju, Tržiču, Škofja Loki, Kranjski Gori in Bohinju. 2006 Izdana brošura: »Življenje je reka učenja«. Sodelovanje na nacionalni konferenci: »Glas uporabnikov v vseživljenjskem svetovanju«. 2008 Širitev dejavnosti svetovanja na območje celotne Gorenjske. 2012 2009 2010 Predstavitev Svetovalnega središča Gorenjska na konferenci: Okrogla miza: »Ranljive ciljne skupine in vseživljenjsko učenje«. "Reševanje problematike revščine z vseživljenjskim učenjem". Organizacija in izvedba okrogle mize: »Svetovanje in vključevanje ranljivih ciljnih skupin v vseživljenjsko izobraževanje«. Vključitev prostovoljcev v delo svetovalnega središča. Maj 2013 Zaključna konferenca: »CVŽU Gorenjska – priložnost za vse«. Konferenca: »Vseživljenjsko učenje oseb s posebnimi potrebami – socializacija in vključitev v življenje«. 2011 Posvet: »Položaj in priložnosti ranljivih ciljnih skupin na trgu dela«. Konferenca: »Odrasli s posebnimi potrebami v vseživljenjskem učenju«. Konferenca Soustvarjamo vsebine časopisa »Za odrasle ustvarjamo mreže svetovalnih središč Info ISIO nove priložnosti«