15 let Svetovalnega središča Gorenjska - Page 8

Aktualni evropski dokumenti na področju svetovalne dejavnosti poudarjajo pomembnost

Aktualni evropski dokumenti na področju svetovalne dejavnosti poudarjajo pomembnost

svetovalne dejavnosti , V Prenovljenem evropske programu za učenje odraslih iz leta 2011 ( ki pa je podlaga za izvajanje nacionalno koordiniranih aktivnosti vse do leta 2019 ) je zapisano , da je potrebno »… izboljšati možnosti odraslih , ne glede na spol ter osebni in družinski položaj , da imajo vse življenje dostop do visokokakovostnih priložnosti izobraževanja in učenja : za osebni in poklicni razvoj , za krepitev samozavesti , prilagodljivosti , zaposljivost in dejavnega udejstvovanja v družbi .« ( Prav tam , str . 3 ) Ter tudi , da je potrebno zagotoviti «… spodbujanje razvoja učinkovitih sistemov za svetovanje v zvezi z vseživljenjskim učenjem ter integriranih sistemov za vrednotenje in potrjevanje neformalnega in priložnostnega učenja .« ( Prav tam , str . 3 )
V evropskem dokumentu , sprejetem decembra 2016 , Poti izpopolnjevanja : nove priložnosti za odrasle , pa je v posebni točki med ukrepi , med drugim zapisano tudi , da je potrebno zagotoviti svetovanje , ki bo podprlo učečega se pri vseh korakih na poti razvoja in nadgradnje njegovih spretnosti . ( Prav tam , str . 5 )
Zato bomo na ACS tudi v prihodnje razvoju svetovalne dejavnost v izobraževanju odraslih namenjali posebno pozornost , krepili bomo strokovnost svetovalcev in razvijali podporna strokovna gradiva in mrežo središč ISIO . Pričakujemo , da nas bo pri teh aktivnosti podprl tudi nov Zakon o izobraževanju odraslih ( ki je v oktobru 2017 v postopkih sprejemanja ), saj je svetovalna dejavnosti opredeljena kot osrednja dejavnost v javni mreži organizacij za izobraževanje odraslih .
Svetovalnemu središču Gorenjska želimo uspešno delo še naprej , saj vse strokovne sodelavke s svojim delovanjem pomembno vplivajo na razvoj in dostopnost svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih v Sloveniji !
Aktualni evropski dokumenti na področju svetovalne dejavnosti poudarjajo pomembnost svetovalne dejavnosti, V Prenovljenem evropske programu za učenje odraslih iz leta 2011 (ki pa je podlaga za izvajanje nacionalno koordiniranih aktivnosti vse do leta 2019) je zapisano, da je potrebno »… izboljšati možnosti odraslih, ne glede na spol ter osebni in družinski položaj, da imajo vse življenje dostop do visokokakovostnih priložnosti izobraževanja in učenja: za osebni in poklicni razvoj, za krepitev samozavesti, prilagodljivosti, zaposljivost in dejavnega udejstvovanja v družbi.« (Prav tam, str.3) Ter tudi, da je potrebno zagotoviti «…spodbujanje ra ٽ)5٥ѥͥѕ؁鄁ٕѽم؁ٕ餁͗ٱͭ5ѕȁѕɥɅͥѕ؁鄁ɕѕ)ɩمɵɥѹ5 AɅ؁хȸ̤)Xɽͭյ԰ɕѕɄذAѤم聹ٔɥѤ鄁Ʌͱ)͕ѿ5խɕ՝ͅՑɕ酝ѽ٥Ѥٕѽمɱ55͔)ɤ͕ɅѤɅٽɅ٥ɕѹѤAɅ؁хȸԤ)iѼ LՑ؁ɥɅٽԁٕѽم)ٹЁ؁齉ɇمԁɅͱ͕)ɹаɕɽٹЁٕѽم؁)Ʌ٥ɹɽٹɅلɗɕ4)%M%