15 let Svetovalnega središča Gorenjska - Page 6

Prav vidiku zagotavljanja čim večje dostopnosti svetovanja (in izobraževanja) smo v preteklih letih namenjali veliko pozornosti, zato smo razvijali t.i. »outreach« pristope, delovanje svetovalcev tudi izven sedeža središča, na stalnih točkah t.i. dislokacijah, z mobilno svetovalno službo, z info-kotički idr. Vsako leto v mesecu septembru organiziramo Dneve slovenskih svetovalnih središč z namenom, da informacije o svetovanju in izobraževanju približamo odraslim na različnih javnih mestih, v nakupovalnih središčih, v knjižnicah, na ulici idr. Utrinki s Slovenskih dnevov svetovalnih središč v nakupovalnih središčih O dejavnosti središč ISIO največ povedo številke, koliko in katere odrasle smo vključili in njihove zgodbe življenja, kako jim je prav izobraževanje odprlo nove priložnosti v delu in osebnem življenju. Nekaj teh zgodb smo zabeležili v videu Svetovanje za znanje (ACS, 2013) in v Info-ISIO časopisih v zadnjih 9 letih (več tudi na spletni strani: http://isio.acs.si), kar nekaj jih je tudi iz Svetovalnega središča Gorenjska.