15 let Svetovalnega središča Gorenjska - Page 5

Dva temeljna cilja, ki smo si ju zastavili leta 2000, ohranjamo še dandanes: 1. Zagotoviti brezplačno svetovalno podporo vsakemu odraslemu v regiji: za večjo dostopnost in vključenost v izobraževanje odraslih in za večjo uspešnost ter učinkovitost v izobraževanju in učenju. 2. Povezati različne organizacije, ki v regiji delujejo na polju razvoja človeških virov, v partnersko mrežo: za večjo celovitost in kakovost svetovanja ter za razvoj izobraževanja odraslih v regiji. V okviru drugega cilja smo v preteklih letih povezali 330 strateških in strokovnih partnerjev iz različnih organizacij, od izobraževalnih do centrov za socialno delo in knjižnic, ki so skupaj pripravili in izpeljali več kot 80 strokovnih in promocijskih dogodkov. Njihova vloga je prispevati k celovitosti in kakovosti svetovanja, predvsem pa tudi k nevtralnosti delovanja središča ISIO, saj ne glede na to, da je središče ISIO umeščeno na eno od izobraževalnih organizacij v regiji, le-to mora zagotavljati informiranje in svetovanje vsem odraslim v regiji za vse možnosti, ki jih regija ponuja, pa tudi širše, kar je dostopno tudi na nacionalni ravni in včasih tudi čez mejo! Če na kratko opišemo, kaj je ključno v svetovanju v središčih ISIO, bi izpostavili predvsem to, da izkušeni svetovalci brezplačno pomagajo odraslim pri: - izbiri in odločanju za ustrezno izobraževanje in učenje, - organizaciji in poteku učenja, - odpravljanju ovir za uspešno izobraževanje in učenje, - načrtovanju nadaljnje izobraževalne poti, - načrtovanju in razvoju kariere, tako delovne kot osebne poti v vseh življenjskih obdobjih, - ugotavljanju in vrednotenju že pridobljenega znanja.