15 let Svetovalnega središča Gorenjska - Page 4

15 let delovanja Svetovalnega središča Gorenjska v slovenski mreži središč ISIO mag. Tanja Vilič Klenovšek vodja projekta mreže središč ISIO na ACS Svetovalno središče Gorenjska je eno izmed 14 svetovalnih središč za izobraževanje odraslih, ki so se začela vzpostavljati v letu 2000 in bila kot mreža središč zaokrožena v letu 2005. Andragoški center Slovenije, ki je osrednja nacionalna organizacija za razvoj in raziskovanje izobraževanja odraslih, je že konec devetdesetih let prejšnjega stoletja dal pobudo Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, da odrasli v izobraževanju potrebujejo celostno in kakovostno svetovalno podporo pri odločanju za izobraževanje ter pri izobraževanju in učenju samem. Na ministrstvu je bila takrat sprejeta odločitev, da se s strani ACS opravi analiza potreb po tovrstni svetovalni dejavnosti. Rezultati analize so pokazali, da so se izobraževalci odraslih strinjali, da postaja izobraževanje in učenje odraslih vse kompleksnejše, vse raznovrstnejše in da odrasli pri tem potrebujejo organizirano in celostno svetovalno pomoč. Tako je ACS v letu 2000 pripravil celovit model in koncept vzpostavljanja regionalno organizirane brezplačne svetovalne podpore odraslim za izobraževanje in učenje ter predlagal vzpostavitev mreže 14 regionalnih svetovalnih središč za izobraževanje odraslih, ki jim krajše rečemo tudi središča ISIO – ISIO je kratica za Informiranje in Svetovanje v Izobraževanju Odraslih. Potrebe po svetovanju v zadnjih 15 letih pa so narekovale tudi razširitev mreže središč ISIO na 17 središč ISIO v letu 2017. Pri čemer delujeta po 2 središči ISIO v vsaki veliki regiji (tako je tudi na Gorenjskem) in po eno v srednje veliki in v majhni regiji. Dejavnost središč ISIO je v vseh teh letih delovanja financiralo MIZŠ, v posameznih letih pa so sofinancirana tudi iz sredstev Evropskega socialnega sklada, nekatera pa sofinancirajo tudi občine.