15 let Svetovalnega središča Gorenjska - Page 3

Razvoj informiranja in svetovanja za odrasle na Gorenjskem Izkušnje delovanja Svetovalnega središča Gorenjska potrjujejo, da odrasli pri sprejemanju odločitev za učenje in izobraževanje naletijo na težave, ki jih sami ne znajo rešiti. Zato smo v 15-ih letih delovanja dejavnost krajevno in vsebinsko širili. Leta 2002 smo na Ljudski univerzi Jesenice ustanovili lokalno Svetovalno središče Jesenice, v okviru katerega smo izvajali informativno-svetovalno dejavnost v šestih občinah, in sicer Jesenice, Kranjska Gora, Žirovnica, Bled, Bohinj in Radovljica. Po začetnih negotovih korakih smo med odraslimi postajali vse bolj prepoznavni. Vedno več jih je z našo pomočjo premagalo ovire pri vključevanju v izobraževanje in učenju. Uspehi prvih treh let so nas vodili v odločitev, da dejavnost razširimo. Zato smo leta 2005 začeli delovati tudi v občinah Tržič, Kranj in Škofja Loka in se preimenovali v Svetovalno središče Gorenjska. Od leta 2008 do 2013 je Svetovalno središče Gorenjska delovalo znotraj Centra vseživljenjskega učenja Gorenjska na območju celotne regije. Dejavnost je bila financirana iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Regijsko pokritost smo zagotavljali na 10-ih dislokacijah v različnih organizacijah (ljudskih univerzah, knjižnicah, uradu za delo, razvojni agenciji) in s tem svetovalno dejavnost krajevno približali uporabnikom. Za vsebinsko širitev dejavnosti pa smo poskrbeli z mobilno svetovalno službo, ki je delovala na sedežih organizacij in društev, ki združujejo specifične ranljive ciljne skupine. Svetovalno središče Gorenjska je že od začetka svojega delovanja povezano v mrežo svetovalnih središč Slovenije, ki jo koordinira Andragoški center Slovenije in deluje po modelu ISIO – Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih. Od leta 2013 Svetovalno središče Gorenjska deluje s finančno podporo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Znotraj mobilne svetovalne službe smo ranljive odrasle motivirali in jim pomagali pri vključevanju v različne oblike vseživljenjskega učenja. Prva seja programskega sveta Svetovalnega središča Jesenice