15 let Svetovalnega središča Gorenjska - Page 2

Uvodnik mag. Maja Radinovič Hajdič direktorica LU Jesenice, vodja Svetovalnega središča Gorenjska Ljudska univerza Jesenice na podlagi dolgoletne tradicije ustvarja sedanjost in gradi prihodnost. Naš glavni namen je odraslim omogočiti dostop do kakovostnega vseživljenjskega izobraževanja in učenja. Biti vzor in primer dobre praske na tem področju je naše glavno vodilo. Svetovanje in vrednotenje sta eni od naših najpomembnejših dejavnosti, s katerima odraslim, predvsem tistim, ki se srečujejo z ovirami pri odločanju za izobraževanje ali med samim učenjem, zagotavljamo BREZPLAČNO, NEPRISTRANSKO, ZAUPNO, CELOVITO, STROKOVNO in KAKOVOSTNO informiranje in svetovanje. V 15-ih letih delovanja Svetovalnega središča Gorenjska, smo v informativno-svetovalno dejavnost vključili več kot 14.500 odraslih prebivalcev Gorenjske. Pomagali smo jim pri odkrivanju izobraževalnih potreb, pri načrtovanju in organiziranju učenja, vrednotenju izobraževalne ali učne poti ter krepitvi temeljnih kompetenc. V izobraževanju odraslih so na poti k ciljem najpomembnejši ljudje, udeleženci in partnerji. Iz izjav partnerjev in svetovancev v tem zborniku boste lahko razbrali, da smo s podporno informativno-svetovalno dejavnostjo pomembno prispevali k njihovi integraciji v socialno okolje. Zato lahko samozavestno rečemo, da smo uspeli ter dosegli naše glavne cilje. Cilji delovanja Svetovalnega središča Gorenjska:    Odraslim omogočiti brezplačen dostop do svetovanja in izobraževanja; Odraslim zagotoviti kakovostne svetovalne storitve za izobraževanje in učenje; Učinkovit prispevek svetovalne dejavnosti k vključenosti odraslih v vseživljenjsko učenje in k uspešnosti pri tem.